Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 203093

Vitajte v CS info !

Projekt ČS info government centrum

Doba realizácie: september 2010- september 2011

Projekt realizujú obec Horné Srnie a město Brumov-Bylnice, ktoré spolu tesne susedia a vzťahy medzi ich obyvateľmi boli vždy veľmi intenzívne. Po roku 1993 obe sídla oddelila štátna hranica a vznikol tu hraničný priechod. Vzťahy sa postupne normalizujú po vstupe oboch krajín do EÚ a najmä do spoločného Schengenského priestoru. Napriek tomu rôzna legislatíva, geograficky daný náročný terén ako i rôzne negatívne spoločenské javy viažúce sa k tejto hranici (intenzita tranzitnej dopravy, prechody ilegálnych migrantov cez zelenú hranicu) a pod, spôsobujú neustále obyvateľom týchto obcí nemalé problémy. Jedným z kľúčových problémov je veľká rozptýlenosť obyvateľov oboch sídel, práve v okolí hranice, mimo centier Horného Srnia i Brumova-Bylnice. Zámerom tohto projektu je priblížiť občanom informácie, zlepšiť ich kontakt s verejnou správou a posilniť ich využívanie IKT, bez ohľadu na to ako ďaleko sú od centra domovských obcí, resp. bez ohľadu na to, na akej sú strane hranice. Realizáciou projektu ČS info government centrum chceme eliminovať negatívne dopady štátnej hranice a zároveň posilniť existujúce vzťahy a väzby medzi občanmi našich obcí.Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:2