Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 195663

Hovoria starostovia

Čo projekt konkrétne na česko-slovenskej hranici projekt priniesol najlepšie zhodnotia starostovia oboch projektových partnerov

 

Zdeněk Blanař, starosta mesta Brumov Bylnice

Aké máte skúsenosti so slovenským partnerom v rámci cezhraničnej spolupráce?

Ja si myslím, že tie najlepšie, vzhľadom k tomu, že s Horným Srním sme pripravovali a pripravujeme niekoľko projektov v cezhraničnej spolupráci. Tá najúspešnejšia bola v minulom roku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, kde sme s pomocou Česko-slovenského operačného programu realizovali prestavbu centrálnej kotolne, ktorá vyšla zhruba na 25 miliónov Kč. Slovenská strana v rámci tohto projektu realizovala vykurovanie a ohrev vody v telocvični tamojšej základnej školy prostredníctvom solárnych panelov.
To samozrejme nie je jediný projekt, ktorý sme realizovali. V súčasnosti sa realizuje projekt v oblasti dopravnej infraštruktúry na českej i slovenskej strane hranice. Mesto Brumov v rámci projektu upravilo dopravnú infraštruktúru priamo na vstupe do Slovenskej republiky. Myslím, že aj ďalšie projekty, ktoré máme nachystané budú realizovateľné. Za všetky môžem uviesť práve realizovaný projekt ČS Info govenment centrum. V tomto projekte sa prehlbuje spolupráca so slovenskou stranou, konkrétne s Horným Srním. Informačné a komunikačné technológie získané v projekte napomáhajú k lepšej a kvalitnejšej spolupráci oboch partnerov. Technológia, ktorá bola predmetom projektu bola inštalovaná v miestnej časti Sidonie, ležiacej priamo na česko-slovenskej hranici.

Myslíte, že podpora Európskej únie je potrebná pre česko-slovenské pohraničie aj v budúcnosti?

Tak ja si myslím, že ak to bude zdroj finančných príjmov je potrebné tieto programy rozšíriť a nadviazať na ne v oblasti ďalších projektov ako je kultúra a kultúrne podujatia. Ak bude ukončený cyklus do roku 2013 a potom naštartovaný cyklus nový, my to len uvítame. A myslím, že nie len my, ale aj každý český alebo slovenský subjekt bude na to pripravený.

Aké ďalšie projekty realizujete s obcou Horné Srnie

S Horným Srním má mesto Brumov-Bylnice nadštandardné vzťahy. Jednak máme spísanú partnerskú zmluvu, ktorá tu funguje veľmi úspešne už niekoľko rokov. Ja som vždy hovoril, že ak sa v roku 1993 naše štáty rozdelili, rozhodne sa vzťahy so Slovenskou republikou nerozdelili. V súčasnosti tu máme nadštandardnú situáciu, kedy sa navštevujeme. Od tej doby čo je Schengenský priestor máme k sebe ešte bližšie. My sme vždy dbali na to, aby medziľudské a samozrejme aj rodinné vzťahy boli na úrovni predchádzajúcich rokov. Myslím, že to dôležité spomenúť, pretože tu sme nikdy nepocítili, že sme nejaká pohraničná oblasť.

Čo Vám priniesol práve realizovaný projekt ČS Info government centrum

Bol som veľmi vďačný starostovi obce Horné Srnie, že nás oslovil so spoluprácou na tomto projekte, ktorý nám zabezpečoval využitie nových technológií. Vzhľadom k tomu, že dnes máme dostupný internet, sme v Sidonii (mestská časť Brumov-Bylnice) zriadili verejný internet. Myslím si, že v Sidonii bude veľkým prínosom vzhľadom k tomu, že táto oblasť je hojne navštevovaná ako z českej, tak zo slovenskej strany. Sú tu v blízkosti Podhradské skaly, ktoré sú doménou návštevnosti tohto kraja a ak sa sem ľudia dostanú, využijú aj tú všeobecnú informovanosť, ktorú internet v infokiosku ponúka. Ďalej by som spomenul, že my budeme mať nadštandardné spojenie s Horným Srním čo sa týka samosprávy, pretože v rámci projektu je inštalovaná videokonferencia. Pomocou tejto techniky sa budeme stretávať dnes a denne, ako sa hovorí ľudovo. Ako samosprávy dokážeme túto videokonferenciu využiť a budeme ju v budúcnosti aj využívať na bezprostredný styk zo slovenskou samosprávou. Ja som veľmi rád, že sme sa do tohto programu zapojili a nerobilo nám žiadne problémy vyčleniť v rozpočte prostriedky na projekt, pretože platby sú realizované formou refundácie. My do projektu investujeme bezmála 2 milióny Kč a budeme čakať na preplatenie týchto výdavkov. Potom nás bude stáť celá účasť na projekte tých 10-15%, čo je pre mesto veľmi výhodné a táto pomoc EÚ mu nesmierne pomôže. Pre nás je tento projekt úžasnou možnosťou sa stretávať a zároveň aj získať finančné prostriedky na projektové aktivity.

 

 

Jozef Húserka starosta obce Horné Srnie

 Aké máte skúsenosti s českým partnerom v rámci cezhraničnej spolupráce?

Naše skúsenosti s mestom Brumov-Bylnice sú veľmi dobré. Spolupracujeme dlhú dobu a máme podpísanú aj zmluvu o spolupráci a spoločne sa podieľame na viacerých projektoch.


Myslíte, že podpora Európskej únie je potrebná pre česko-slovenské pohraničie aj v budúcnosti?

Myslím si, že je to maximálne potrebné vzhľadom na to, že v minulosti sa úzke vzťahy rozhraničením narušili, pričom sú tu dlhodobé i rodinné väzby.  Na obnovu a podporu týchto väzieb treba realizovať projekty, aby ľudia mali k sebe stále bližšie.


Realizovali ste už v minulosti nejaké projekty s mestom Brumov-Bylnice?

S mestom Brumov-Bylnice pracujeme v súčasnosti na dvoch projektoch. V minulosti sme robili projekt na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Z fondu mikroprojektov sme realizovali dva projekty. V tomto období realizujeme jeden veľký projekt v hodnote 1,5 milióna EUR.

 

Spolupracujete s mestom Brumov Bylnice i na iných projektoch.
Stretávame sa každoročne pri oslavách vstupu oboch krajín do Shengenského priestoru, ďalej pri výročí podpísania zmluvy o spolupráci. Samozrejme sa stretávame i na našich kultúrnych akciách a kultúrnych akciách poriadaných českou stranou. Za všetky môžem spomenúť „Setkání muzikantů v Bílych Karpatech.

 

Čo Vám priniesol práve realizovaný projekt ČS Info government centrum?

V miestnej časti Rybníky, ktorá je priamo na hraniciach žijú naši občania, ktorí nemajú možnosť prístupu na internet. Tento projekt priniesol možnosť pripojiť sa na internet . Takisto sme získali v rámci projektu my obec a obecné zastupiteľstvo tým, že sa prostredníctvom videokonferencie môžeme zúčastňovať na rokovaniach zastupiteľstva mesta Brumov-Bylnice. Takisto sa môžeme pripojiť na stránku mesta Brumov-Bylnice a sledovať čo sa práve u nášho suseda deje.

Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:4