Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 195661

Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice

 Nová komunikácia, ktorá sa vybudovala v rámci projektu  medzi obcou Horné Srnie a mestom Brumov-Bylnice  stála  1.659 645,46 eur . Pričom obec Horné Srnie čerpala 1.546 434,46 eura, mesto Brumov-Bylnice 113 211,00 eur. Práce na stavbe sa dokončili v novembri 2011, komunikácia s asfaltovým povrchom široká 3 m s 0,5 m krajnicou v celkovej dĺžke 3 748,53 metra. Ku komunikácii sa ako spojnice územia dobudovali 3 brody v celkovej dĺžke 154 metrov cez rieku Vlára, ktorá sa tiahne územím. Súčasťou tejto výstavby bola aj oprava pravého brehu koryta rieky Vlára v dĺžke 12,65 metra v špecifikovanom úseku, ktorá bola nevyhnutná pre okrajové spevnenie cesty.

Vybudovanie dopravnej infraštruktúry dalo obci Horné Srnie, no najmä jej občanom, novú možnosť ako tráviť voľné chvíle, pomohlo ľudom žijúcim na druhej strane rieky k lepšej dostupnosti ku svojím obydliam, lesníkom a urbárnikom taktiež uľahčenie tvrdej práce. Komunikácia je už kompletne hotová, nechýbajú dopravné označenia, zvodidlá, rigoly, odpočívadlá a samozrejme čarovná príroda všade dookola. Veľmi pekné miesta vznikli aj pri brodoch, vykosené a vyčistené brehy naskytli ľudom úplne iný pohľad. Cestu  si mnohí obyvatelia Horného Srnia aj obce Sidónia a mesta Brumov-Bylnice užívali už aj pred tohtoročnou zimou, cez víkend sa dala stretnúť aj stovka ľudí na korčuliach, bicykloch, rodiny s malými deťmi. Obyvatelia žijúci na území pohraničia sa tešia z novej komunikácie, ktorá je bezpečnejšia ako hlavná cesta  a tak sa kľudne bez obáv môžu venovať obľúbeným športom.Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:4