Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 203084

Skautské stretnutia na hranici

 Cieľom spoločného projektu Obce Horné Srnie a Mesta Brumov-Bylnice  je vytvorenie podmienok pre stretávanie a prehlbovanie kontaktov medzi občanmi slovensko-českého pohraničia a to podporou skautského centra, ktoré spája špecifickú skupinu obyvateľstva – skautov a podporuje zachovanie tradičných hodnôt v oblasti.

Vzhľadom k tomu, že obe strany majú veľkú členskú základňu skautov, projekt chce využiť pozíciu na hranici a zriadiť na hranici skautské centrum. Jedná sa tu o historický priestor, kde sa už teraz skauti občasne stretávajú. Tieto stretnutia sú však jednostranné, neoficiálne a  tiež náhodné. Cieľom projektu je teda spojenie týchto skupín a ich združenie v spoločných aktivitách. V rámci projektu bude riešená  vybavenosť a spôsob fungovania skautského centra. Následne sa uskutočnia dve veľké akcie – I. československé skautské stretnutie na hranici a I. československý skautský tábor na hranici.    Vzhľadom na aktivitu skautov je predpoklad, v budúcnosti sa zo skautských stretnutí na hranici realizovaných v pilotnom projekte stane tradícia.

,,TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM."

Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:4