Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 203091

Mikroprojekt - Atraktivní místa slovensko-českého pohraničí


Mikroprojekt zahrnuje sedm atraktivních míst slovensko-českého pohraničí

CÍLEM JE ZACHOVAT TRADICE A podporovat přátelské VAZBY

Trenčín: Atraktivní místa pohraničí Horné Srnie / Brumov - Bylnice (ČR) je název nového úspěšného projektu obce Horné Srnie, který je výsledkem dobré spolupráce obcí ležících na místě bývalého hraničního přechodu s Českou Republikou. Mikroprojekt spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Trenčianským krajem je situován na pomoc přímé pohraniční oblasti Horné Srnie (SK) / Brumov - Bylnice (CZ). Vzhledem na polohu přímých sousedů nejde pouze o spolupráci obcí jako institucí, ale o podporu staletých tradic, kulturních, společenských, příbuzenských a přátelských vazeb. Dobře vybavené obce s uzavřenou partnerskou smlouvou od roku 2004 již dnes dobře spolupracují v kulturní i sportovní oblasti. Dnes jde o rozšíření této spolupráce s dopadem na běžných občanů pohraničí.

Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:4