Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 186606

Prednáška v Slavičíne

Dňa 24. júna 2010 sa v základnej škole v Slavičíne uskutočnila prednáška pod názvom "Společně po stopách historie", na ktorej sa ako prednášajúci zúčastnili i zástupcovia z našej obce. Pani učiteľka Mgr. Eva Šumichrastová spolu s pani riaditeľkou školy PaedDr. Helenou Kramárikovou a vybranými deťmi z našej základnej školy prednášali žiakom slavičínskej základnej školy o histórii našej obce, o zvykoch, architektúre, ľudovom odeve i o histórii základnej školy.
Krátkym vystúpením dievčat z folklórneho súboru Kamenček zaujali nielen slavičínskych kamarátov, ale i ich učiteľov a predstaviteľov mesta Slavičín.
Prednáška bola zorganizovaná v rámci projektu Jak to dělali naši staříčci, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013. Naša obec spolu s mestom Slavičín v rámci tohto projektu zrekonštruovali svoje expozičné priestory a zorganizovali niekoľko spoločných stretnutí, prednášok a seminárov.


Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:64